Polski Związek Filatelistów Koło Nr 36 w Oleśnicy
Spis treści:  
  Strona internetowa Koła PZF Nr 36 w Oleśnicy
  Artykuły z gazet
  Aktualności 823
  => Wydawnictwa 2011
  => 1. Spotkanie Wigilijne Oleśnickich Filatelistów
  => 755-lecie nadania praw miejskich Oleśnicy
  => 50 LAT KOŁA - wydawnictwa okolicznościowe, regulamin POCZTY MOTOCYKLOWEJ i fotoreportaż ze spotkania
  => Wystawiennictwo
  Zarząd
  Członkowie
  Zebrania
  Kontakt
  Forum
  Księga gości
  Ankiety
  Linki
  Młodzieżowe Koło Filatelistów Nr 7 w Oleśnicy
  Datowniki okolicznościowe
50 LAT KOŁA - wydawnictwa okolicznościowe, regulamin POCZTY MOTOCYKLOWEJ i fotoreportaż ze spotkania
Z okazji jubileuszu Koła zostaną wydane następujące wydawnictwa okolicznościowe:
- datownik okolicznościowy
- książka "50 lat zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Oleśnicy 1959-2009" (nakład 150 szt., cena 20 zł)
- kartka beznominałowa (nakład 1000 szt., cena 1 zł)
- koperta okolicznościowa /list zwykły/ (nakład 100 szt., cena 2,50 zł)
- koperta okolicznościowa /list polecony/ (nakład 50 szt., cena 2,50 zł)
- znaczek personalizowany (nakład 80 szt., cena 15 zł)
- nalepka "Poczty Motocyklowej" (nakład 200 szt., cena 2,50 zł)

Wszystkie w/w wydawnictwa będą do nabycia na spotkaniu jubileuszowym lub też można je zamówić pisząc na adres email: kolo.pzf.olesnica@wp.pl 

Regulamin Poczty Motocyklowej z okazji 50-lecia Koła PZF Nr 36 w Oleśnicy Śląskiej

 1. Organizatorem "Poczty Motocyklowej" są: Centrum Poczty Oddział Rejonowy Wrocław-Województwo, Centrum Poczty Oddział Rejonowy Wrocław-Miasto i Koło PZF nr 36 w Oleśnicy Śląskiej.
 2. Przewiezienie przesyłek "Pocztą Motocyklową" odbędzie się dnia 26.09.2009 r. na trasie Oleśnica Śląska - Wrocław.
 3. Do przewozu "Pocztą Motocyklową" dopuszczone zostaną listy krajowe , zagraniczne, zwykłe, polecone, ekonomiczne i priorytetowe oraz kartki pocztowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym oraz zagranicznym. Zarówno opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Koło PZF Nr 36 w Oleśnicy Śląskiej jak i bez tych nalepek.
 4. Specjalne nalepki "Poczty Motocyklowej" zostaną wydane w nakładzie 200 szt. Cena nalepki została ustalona na 2,50 zł. Nalepki można zamawiać pod adresem email: kolo.pzf.olesnica@wp.pl
 5. Z okazji "Poczty Motocyklowej" zostaną wydane 2 koperty, które można również zamówić pod w/w adresem elektronicznym Koła PZF Nr 36 w Oleśnicy Śląskiej.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Motocyklową" po ich przygotowaniu, należy przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 20.09.2009 r. do UP Oleśnica Śląska 1, ul. 3 maja 50-52, 56-400 Oleśnica Śl. 1 z dopiskiem "Poczta Motocyklowa".
 7. Przesyłki po opracowaniu tzn. ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym i ewentualnym naklejeniu nalepki polecenia pracownik UP Oleśnica Śląska 1 przekaże motocykliście w celu ich przewiezienia na trasie Oleśnica Śląska - Wrocław.
 8. Po przewiezieniu przesyłek "Pocztą Motocyklową" zostaną one przekazane przez motocyklistę pracownikowi poczty do Urzędu Pocztowego Wrocław 32.
 9. Dostarczone przesyłki otrzymają dzienny datownik eksploatacyjny UP Wrocław 32 oraz stempelek o treści "Przewieziono motocyklem na trasie Oleśnica Śląska - Wrocław", a następnie zostaną przekazane do ekspedycji celem doręczenia adresatom.
 10. Za prawidłową realizację przewozu "Pocztą Motocyklową" odpowiada UP Oleśnica Śląska 1 i UP Wrocław 32.
 11. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w Warszawie w dniu 22 lipca 2009 r.

Kierownik Wydziału
Usług Filatelistycznych
Joanna Nowicka                                                           
                     
FOTOREPORTAŻ Z JUBILEUSZUStoisko  z wydawnictwami okolicznościowymiJan Majewski przedstawia historię Koła.Widok na salęPrzekazanie worka z przesyłkami "Poczty Motocyklowej""Poczta motocyklowa" przed odjazdem

Statystyki  
 

Jak oceniasz stronę internetową Koła PZF Nr 36?
bardzo dobra
dobra
słaba
beznadziejna

(Pokaż wyniki)


 
Reklama  
   
Ostatnia aktualizacja strony:  
  01.02.2013 Najlepsze strony filatelistyczne  
Nowości w dziale:  
  Członkowie


 
Wspierają działalność Koła (sponsorzy):  
  # URZĄD MIASTA W OLEŚNICY

# Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZACISZE"

# POCZTA POLSKA - CP OR Wrocław-Województwo

# Zakład Budowlano-Usługowy STANISŁAW GARBICZ

# FHU KRYSTIAN - Karol Kwoczała
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 34270 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=